SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Serveis d’esports

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.816,33 €uros per contribuir a sufragar el cost dels treballs de substitució de la il·luminació del camp de futbol municipal
Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Servei d’esports.