DIPSALUT – ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Dipsalut (Organisme Autònom de la Diputació de Girona) ha atorgat a l’Ajuntament de la Selva de Mar els ajuts que tot seguit es relacionen, per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • Núm. d’expedient: 979/2020

Concepte subvencionat: Manteniment ordinari del Consultori mèdic Local

Import concedit: 1794.11 €

Aquest ajut s’engloba dins el marc del Pm13 despeses derivades de l’ús del Consultori Local.

  • Núm. d’expedient: 2020/977/X020202

Concepte subvencionat: Insectes i Rosegadors, programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10).

Import concedit: 1.000,00 €

Aquest ajut s’engloba dins el marc del Pt10 despeses derivades del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.