Factura Electrònica

Per a lliurar les factures electròniques, cal anar a la següent bústia:  

Bústia de factura electrònica

Els codis DIR3 que cal posar a la factura electrònica són:

OC – Oficina comptable: L01171886.

OG – Òrgan gestor: L01171886.

UT – Unitat tramitadora: L01171886.