Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10754 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació de la suspensió de llicències urbanístiques en l'àmbit del PMU-02
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10679 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10678 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost per a l'exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10569 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10296 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació de la plantilla de personal de 2021
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8602 AJUNTAMENT DE RABÓS - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, La Selva de Mar i Rabós d'Empordà per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 7977 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2021 Bop: 184-0 Edicte: 7952 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 184-0 Edicte: 7950 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut