Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4367 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diversos ajuntaments de la comarca per donar suport als ciutadans en les gestions electròniques i en l'assessorament sobre estalvi energètic, en el marc del programa treball i Formació línies MG45 i dona (Resolució EMT/2859/2021)
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4286 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació del Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU 01 del POUM de la Selva de Mar
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4265 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació del projecte d'urbanització que afecta l'àmbit d'actuació del PAU 01 del POUM
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3851 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2156 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diverses empreses per a l'adquisició d'experiència professional en empreses, en el marc del Programa 30 Plus 2021, regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de30 de juliol i modificada per l'Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2140 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diversos Ajuntaments de la comarca per donar suport als ciutadans en les gestions electròniques i en l'assessorament sobre estalvi energètic, en el marc del programa treball i Formació línies MG45 i dona (Resolució EMT/2859/2021)
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2139 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diversos ajuntaments de la comarca, per al desenvolupament del projecte "Els camins de la història a la comarca de la Selva"
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1464 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament de Cadaqués d'execució parcial del conveni entre els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués, El Port de la Selva, La Selva de Mar, Llançà, Colera i el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, per l'establiment d'una xarxa bàsica supramunicipal d'abastament d'aigua en alta en l'àmbit de la costa brava nord
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1463 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament de Roses d'execució i liquidació parcial del conveni entre els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués, El Port de la Selva, La Selva de Mar, Llançà, Colera i el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, per l'establiment d'una xarxa bàsica supramunicipal d'abastament d'aigua en alta en l'àmbit de la costa brava nord
Exercici: 2022 Bop: 34-0 Edicte: 1120 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació Inicial de la modificació del text de l'Ordenança fiscal núm. 5 corresponent a l'impost sobre l'Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana